XXI wystawa promocyjno-handlowa Rol-Szansa w Piotrkowie Trybunalskim

W dniach 26-27 sierpnia 2023 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się już XXXI edycja rolniczej wystawy promocyjno-handlowej Rol-Szansa. To największe wydarzenie tego rodzaju w regionie, które w tym roku zgromadziło ponad 200 wystawców, było znakomitą okazją do promocji wśród zwiedzających wystawę rolników wyników projektu PASZA PRO realizowanego przez naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Krajowa Izba Biopaliw wspierająca komunikacyjnie projekt […]

XXIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

W dniach 24-25 czerwca 2023 r. w Szepietowie odbyła się XXIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych, której towarzyszyły Dni z Doradztwem Rolniczym oraz X Wystawa Królików Rasowych. Wydarzenie zorganizowane przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie gościło tłumnie rolników z całego kraju stwarzając także znakomitą okazję do szerszego pokazania hodowcom wyników projektu PASZA PRO. W celu rozpropagowania informacji na temat idei projektu oraz wyników zrealizowanych przez naukowców z SGGW […]

PASZA PRO: seminarium on-line dla hodowców bydła mlecznego

18 czerwca 2023 r. w ramach promocji projektu PASZA PRO odbyło się kolejne zdalne seminarium branżowe dla hodowców pt.: „Przydatność żywieniowa wilgotnego wywaru kukurydzianego dla bydła”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Krajową Izba Biopaliw we współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie , a poprowadził je dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW z Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt. Duża produkcja mleka w województwie podlaskim stawia przed […]

Seminarium na SGGW dla hodowców w ramach projektu PASZA PRO

12 czerwca br. w ramach promocji projektu PASZA PRO, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się seminarium dla hodowców pt. Ocena przydatności żywieniowej wilgotnego wywaru kukurydzianego – wyniki badań na zwierzętach. W ramach seminarium, prof. dr hab. Andrzej Łozicki z Instytutu Nauk o Zwierzętach Samodzielnej Pracowni Żywienia Zwierząt SGGW, przedstawił wyniki badań przeprowadzonych z wilgotnym wywarem kukurydzianym, pozyskiwanym przy produkcji bioetanolu w ramach projektu PASZA […]

Konferencja podsumowująca wyniki projektu PASZA PRO za nami!

5 czerwca w hotelu Court Park w Nysie odbyła się konferencja przedstawiająca wyniki projektu PASZA PRO, którego podstawą jest opracowanie technologii wykorzystania produktów ubocznych powstających przy produkcji etanolu z kukurydzy oraz przerobie zbóż na mąkę. Z założenia produkty te ze względu na skład chemiczny mogą być cenną paszą dla zwierząt lub mogą być wykorzystane do produkcji innych cennych surowców paszowych i przemysłowych. Dyrektor Generalny KIB Adam Stępień […]