O projekcie

O projekcie PASZA PRO

Zadaniem projektu jest opracowanie technologii wykorzystania produktów ubocznych powstających przy produkcji etanolu z kukurydzy oraz przerobie zbóż na mąkę. Produkty te ze względu na skład chemiczny mogą być cenną paszą dla zwierząt lub mogą być wykorzystane do produkcji innych cennych surowców paszowych i przemysłowych.

Opracujemy i wdrożymy do praktyki żywienia zwierząt gospodarskich wilgotną mieszankę paszową wytwarzaną z produktów ubocznych z produkcji bioetanolu.

Realizowane w tym zakresie zadania badawcze obejmują: opracowanie metod konserwacji krótko i długoterminowej wilgotnej mieszanki paszowej, określenie przydatność żywieniowej wilgotnej mieszanki w żywieniu trzody chlewnej, krów mlecznych oraz bydła opasowego.

Ze strony SGGW w realizację projektu zaangażowane są:

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa 

Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna 

Instytut Nauk o Zwierzętach 

Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt 

Instytut Biologii 

Katedra Biochemii i Mikrobiologii