Proces badawczy

Proces badawczy

Opracujemy i wdrożymy do praktyki żywienia zwierząt gospodarskich wilgotną mieszankę paszową wytwarzaną z produktów ubocznych z produkcji bioetanolu.

Realizowane w tym zakresie zadania badawcze obejmują: opracowanie metod konserwacji krótko i długoterminowej wilgotnej mieszanki paszowej, określenie przydatność żywieniowej wilgotnej mieszanki w żywieniu trzody chlewnej, krów mlecznych oraz bydła opasowego.

W skali pilotażowej ma zostać opracowany sposób wzbogacania w białko m.in. mokrego placka i otrąb zbożowych, związana z ekstrakcją części polisacharydów. Prowadzone będą prace nad technologią przerobu frakcji wyekstrahowanej w kierunku wartościowych produktów przeznaczonych dla przemysłu spożywczego i tworzyw sztucznych.

W skali laboratoryjnej prowadzone będą badania związane z rozkładem i ekstrakcją cukrów oraz dalszym ich wykorzystaniem.