Produkty

Nasze produkty

Opracujemy i wdrożymy do praktyki żywienia zwierząt gospodarskich wilgotną mieszankę paszową wytwarzaną z produktów ubocznych z produkcji bioetanolu.

Realizowane w tym zakresie zadania badawcze obejmują: opracowanie metod konserwacji krótko i długoterminowej wilgotnej mieszanki paszowej, określenie przydatność żywieniowej wilgotnej mieszanki w żywieniu trzody chlewnej, krów mlecznych oraz bydła opasowego.